Home / Duyurular / 27 Kasım Dünya Yaratıcı Drama Günü Türkiye Bildirgesi

27 Kasım Dünya Yaratıcı Drama Günü Türkiye Bildirgesi

Yrd. Doç.Dr. Fatma Önalan Akfırat
“Drama; hayata, hayatın içinde, uzaktan bakabilmektir.”
Hayatı duyularımızla algılar, bilişimizle anlar, yorumlar ve ona ilişkin yeni seçenekler ve çözümler üretiriz. İnsan olmanın en önemli özelliği yorumlayabilme, düşünebilme ve sorgulama becerilerimizin olmasıdır. Günümüzde eğitim, beşikten üniversite sı…ralarına kadar insanın temel özelliklerini geliştirmek yerine onlara ket vurmaktadır. “Karayeller başımıza indirmeden çatımızı” durup düşünmek ve nasıl oluyor da bu durumda olduğumuzu sorgulamak gerekiyor. İnsanın insanla, insanca yaşaması için; farklılıkları birlikte yaşatacak ve hoşgörü sağlayacak insani özelliklerin yaşatılması için Rıfat Ilgaz ustanın dediği gibi “ses, olmanın, ışık olmanın yumruk olmanın” zamanı gelmedi mi? “Karayeller başlarımıza indirmeden çatılarımızı, sel suları bastığımız toprakları alıp götürmeden büyük denizlere, çabuk olmalıyız!” Düşünen ve sorgulayan, üreten ve paylaşan yurttaşlar yetiştirmek aydınların görevi ise öğrenenlerin bu görevi yaşarmışçasına duymalarını, görmelerini, hissetmelerini ve düşünmelerini sağlayabilecek en iyi yöntem yaratıcı dramadır. Yaratıcı drama; geçtiği yolları, insanları, düşünceleri ve kalpleri birbirine bağlayan bir nehir gibidir. Kesişen ve kesişecek olan tüm yollarda evrensel değerleri yaşatabilmek, insana insanca bir yaşam için mücadele etmek, demokrasi kültürünü yerleştirmek ve bunu bilişsel, duyuşsal ve davranışsal hale getirebilmek için yaratıcılığı geliştiren, sanata ve sanat alanlarından biri olan yaratıcı dramaya inancımızı yeniden kurmak gerek. Aydın olmanın sorumluluğunu yeniden üstlenmek, ülkemiz ve tüm insanlar için iyi şeyler yapabileceğimizin farkında olmak gerek. İnsan, eylemde bulunmadan insani özellikleri kazanamaz, eylemin temeli diğer insanlarla birlikte yaşayabilmektir. İnsan doğuştan itibaren oynamaya başlar, eyler kendini. Eylemin en kendiliğinden hali yaratıcı dramada var olur, birey “ben”ini grupla “biz”e taşıyarak üretir ve ürettiklerinin doğurgularına dışardan bakarak onu içselleştirir. Yaratıcı dramanın gözleriyle bakmanın, büyük yolculuklara çıkmanın bugün artık daha fazla zamanıdır. Önce kendimizi sorgulamanın, rollerimizin farkına varmanın, yaşamdaki gerçekleri algılayıp içi boşaltılmadan “farkındalık” çerçevesinde paylaşmanın… Yaratıcı drama eğitmenleri olarak toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek için; yaratıcılığın ve sanatın sınırlarını zorlayabilir, bugün ve yarın için iyi insana ve yarınlara olan inancımızı yaratıcı dramayla haykırabiliriz. İnsanlar, toplumlar ve dünya için sorumluluk almak ve bu sorumluluklarımızın bilincinde olmak umuduyla, yabancılaşmadan, yabancılaştırmadan… 27 Kasım Dünya Yaratıcı Drama Günümüz kutlu olsun.
Yrd. Doç.Dr. Fatma ÖNALAN AKFIRAT Çağdaş Drama Derneği Yaratıcı Drama Eğitmeni Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Üyesi
Scroll To Top